13–24 от 31

Бутилиращи линии и съоръжения

Машина для укупорки BTE-CAN