Бултехекспорт е българска консултантска компания с предмет на дейност внос и износ на машини, съоръжения и оборудване. Нашата продукция е предназначена за малки, средни и големи предприятия участващи в различни сфери на индустрията. Дългогодишната история, традиции, добри практики и висока оценка са част от причините да бъдем надежден и предпочитан партньор. Компанията е в тясно сътрудничество с най-големите производители на машини, съоръжения и оборудване в Китай и Тайван.

Бултехекспорт е сертифициран официален представител на голяма част от тях. От своя страна те са едни от най-известните компании за производството на шприц машини (автомати) за леене на пластмаса под налягане в Китай и Тайван. Компаниите произвеждат различни видове машини за инжекционно леене под налягане със сила на затягане от 58 до 2100 метрични тона. Ние предлагаме целите продуктови каталози на компаниите.Бултехекспорт предлага production lines and bottling lines, packaging machines, paper and cardboard machines. Among the other offers of Bultehexport for machines, equipment and equipment are also widely sought after plastic and foil machines, among which Blow Molding Machine, also Injection blowing machines, thermo-vacuum molding machines, injection molding machines (automats), peripheral equipment for this type of machines - plastic mills, shredders. Bultechexport also offers machinery, equipment and second hand equipment in cases where we are heavily influenced by finances.

We know that the business is demanding and requires specific solutions to make the best choice to be competitive in the market. That is why Bultehexport offers individual solutions for the selection of machines, facilities and equipment in accordance with the specifics of your production. Do not leave things to chance, but trust our specialists with many years of experience and many successfully completed projects. Feel free to свържете с нас and together we will review and discuss the most optimal solutions to make your business successful.

Bultechexport - Import and export of machinery, plant and equipment