Оборудване за асептично пълнене в опаковки Tetra Pak

Оборудване за производство и асептично опаковане в опаковки от 1 литър тип Tetra Pak

SKU: 109 Category:
We use cookies