PET линии за рециклиране

Производствена линия за смилане, сепариране топло изпиране, изплакване и изсушаване на PET бутилки с капацитет 500 кг/час

SKU: 108 Category:
We use cookies