Бултехекспорт

Финансови показатели

в хил. лева

Общо приходи

Разходи

EBITA

EBIT

Нетна печалба/загуба

Активи

Собствен капитал

Пасиви

2022

Общо приходи: актуализация

Разходи: актуализация

EBITA: актуализация

EBIT: актуализация

Нетна печалба/загуба: актуализация

Активи: актуализация

Собствен капитал: актуализация

Пасиви: актуализация

РАЗГЛЕДАЙ
2021

Общо приходи: 872

Разходи: -777

EBITA: 94

EBIT: 90

Нетна печалба/загуба: 83

Активи: 434

Собствен капитал: 364

Пасиви: 70

РАЗГЛЕДАЙ
2020

Общо приходи: 291

Разходи: -300

EBITA: -9

EBIT: -13

Нетна печалба/загуба: -14

Активи: 681

Собствен капитал: 281

Пасиви: 400

РАЗГЛЕДАЙ
2019

Общо приходи: 30

Разходи: -42

EBITA: -12

EBIT: -14

Нетна печалба/загуба: -20

Активи: 368

Собствен капитал: 365

Пасиви: 3

РАЗГЛЕДАЙ
2018

Общо приходи: 1,76

Разходи: -710

EBITA: 1,03

EBIT: 1,029

Нетна печалба/загуба: 935

Активи: 1,247

Собствен капитал: 1,035

Пасиви: 212

РАЗГЛЕДАЙ
2017

Общо приходи: 273

Разходи: -205

EBITA: 63

EBIT: 62

Нетна печалба/загуба: 51

Активи: 182

Собствен капитал: 150

Пасиви: 32

РАЗГЛЕДАЙ