Показване на 1 резултат

Шприц машините работят с един от най-често използваните методи за производство на пластмасови изделия. Големите възможности за производство на различни видове изделия прави метода предпочитан.

Същината на процеса шприцване се състои в 3 компонента: шприц машина, суровина на гранули и шприцформа. Пластмасовата суровина се нагрява и разтапя в шприц машината, след което се подава в матрицата, чрез шприцване. Чрез охлаждане в шприцформата разтопената суровина се оформя в изделие.

Машини за пластмаси и фолиа

Шприц машина за леене под налягане HXF