Автоматични шприц машина за производство на PET преформи BTE227

  

Автоматични шприц машини за производство на PET преформи BTE227. Машината е снабдена с различни системи за контрол и оптимизация на процеса по шприцоване.