Бункерни сушилни BTE206

Бункерните сушилни от серията BTE206 са бързо изсушаващо оборудване за нехигроскопични пластмаси и каучук. Те могат да изсушат овлажнената суровина, причинена при опаковане, транспортиране и извличане.