Промишлени охладители с въздушно охлаждане BTE200

Новопроектираната серия BTE200 от индустриални чилъри е способна да контролира прецизно температурата на матрицата в процеса на пластмасово формоване. Това позволява да се съкрати цикълът на формоване.