Темпериращо устройство серия BTE199

BTE199 серия автоматичен контролер на температурата на матрицата се използва главно за отопление на матрица и поддържане на постоянна температура, както и за областите със същото изискване. Тази серия приема принципа на топлообмен, използвайки вода или масло с висока топлопроводимост, като среда за поддържане на матрица при постоянна температура по време на формоване, което гарантира най-високо качество за формоване. Оптимизираният дизайн осигурява температура на отопление до 200 градуса по Целзий.