Мелници за пластмаса BTE193

Мелници за пластмаса от серията BTE193 са разчетени да преработват отпадък (леяк) от шприц машини или друг вид оборудване за преработка и производство на пластмасови изделия.