Машини за производство на 1.5 литра PET бутилки 3000-4000 бут/час

Машини за производство на 1.5 литра PET бутилки 3000-4000 бутилки / час