Сушилня за полимери BTE203

  

Серия BTE203 се използват за сушене на хигроскопични инженерни пластмаси (като PA, PC, PBT, PET и т.н.) с висока ефективност. Те могат да се свързват директно с машина за формоване или централизирано да подават сух материал.