Многофункционална сушилня и товарач BTE204

Комбиниран изсушаващо товарещ агрегат от серия BTE204 има комбинира функцията на обезводняване, сушене и двустепенно транспортиране в едно цяло (като опция е възможно и тристепенно транспортиране), който се използва за изсушаване и транспортиране на „хигроскопични инженерни пластмаси“, като PA, PC, PBT, PET, ABS, PMMA и др.