Мелници за пластмаса с ниска скорост BTE191

Мелници за пластмаса BTE191 са разчетени да работят съвместно с шприц машина или друг вид оборудване за преработка и производство на пластмасови изделия с ниска скорост.