Мини автомат за шприцване BTE330

Мини шприц автомат BTE330 е машина с компактни размери за леене под налягане (шприцване) за масово производство на малки по размер изделия от пластмаса, полиуретани и други полимерни материали.