Инжекционна машина за многоцветно шприцване BTE448

Инжекционна машина за многоцветно шприцване BTE448. Това е двукомпонентно оборудване за леене под налягане с въртяща се маса. Подходящ е за двукомпонентни и многокомпонентни продукти, включително автомобилни части за светлинната сигнализация, консумативи за бита и др.