Машина за броене и пакетиране на чаши

Машина за броене и пакетиране на чаши. Броене на чаши чрез оптичен датчик или чрез серво. При използване на оптичен датчик е по подходящо за броене и опаковане на контейнери. При серво технологията е по подходящо за опаковане на чаши, при което се използва и пневматично извеждане на въздуха от опаковката, което я затяга. Това спомага за по-лесно подреждане на опаковките в кашон. При използване на серво технологията всички движения се извършват от сервомотори.