Оборудване за асептично пълнене в опаковки Tetra Pak

  

Оборудване за производство и асептично опаковане в опаковки от 1 литър тип Tetra Pak