Машина за производство на 1L PET бутилки

Машина за производство на PET бутилки 1L с производитeлност 1500 бут/час