Бутилираща линия за газирани напитки SIMONAZZI/SIPA 20 тона/час

Бутилираща линия за производство и бутилиране на газирани напитки в PET бутилки с обем 0.3, 0.5, 1.5, 2.0, 3.0 литра (налични матрици за 0.5, 2.0, 3.0 литра)