Бутилираща линия за спокойни течности с капацитет до 6000 бутилки/час

Бутилираща линия за спокойни течности с капацитет до 6000 бутилки / час