Транспортен конвейер

Транспортния конвейер е оптимизирано транспортно оборудване, специално предназначено за транспортиране на соя, семена от памук, семена от рапица, царевични зародиши, ястия и други преработени материали в заводи за преработка на хранителни масла