Подемен конвейер

Подеменият конвейер е специално проектирано самопочистващо се оборудване за непрекъснато транспортиране на прахообразни, люспести и гранулирани материали в различни индустрии, включително преработка на хранителни масла, обработка на храни, обработка на нишесте и обработка на животински фуражи.