Екстрактор

  

Екстракторът е оптимизирано оборудване при производството на растителни масла, което представя резултатите от постоянните усилия на производителя за иновации, насочени към променящите се нужди на промишлеността за производство на растителни масла. Приемайки модулен дизайн, екстракторът се характеризира с безопасност, надеждност, висока ефективност на екстракция и ниска консумация на разтворители и енергия, което го прави подходящ за пълна гама от изисквания за капацитет.