Екстрактор

Екстракторът е оптимизирано оборудване при производството на растителни масла, което представя резултатите от постоянните усилия на производителя за иновации, насочени към променящите се нужди на промишлеността за производство на растителни масла.