Изпарител

[Изпарител е важна част от системата за оползотворяване на топлина от инсталацията за добив на масло.