Линеен верижен конвейер

Линеен верижен конвейер е специално проектирано самопочистващо се оборудване за непрекъснато транспортиране на прахообразни, люспести и гранулирани материали в различни индустрии, включително преработка на хранителни масла, преработка на храни и обработка на фуражи