Кристализатор

Кристализаторът се използва главно за депарафиниране или фракциониране на палмово масло, палмово масло, царевично масло, масло от оризови трици, слънчогледово масло и други растителни масла