Машина за производство на картонени шпули BTE-503

  

Машина за производство на картонени шпули, втулки, касети, барабани, картонени тръби

Код: 106 Категория: