Машина за PET бутилки – BTE231

Машините за PET бутилки BTE231 са серия машини, които произвеждат PET бутилки от PET преформи. Машините са линеен ти, което означава, че носещата верига на която са разполагат преформите се движи линейно. На определени стъпки в зависимост от количеството брой гнезда в издувната матрица. Процеса е напълно автоматизиран. Преформите се изсипват в елеваторен бункер, който ориентира и доставя преформите до издувната машина. След което преформата се поставя на транспортната верига и тя я пренася през специализирана пещ за нагряване. След достигане на определен температурен режим преформите се подават в издувна матрица, където чрез разтягане с понасон и въздух под високо налягане се издува необходимото изделие (бутилка). Охлаждането на изделието се извършва в самата матрица, след което изделието се извежда от матрицата, чрез устройство за извеждане или робот манипулатор.