Машина за производство на PET бутилки BTE232

Машина за производство на PET бутилки – BTE232. Напълно автоматична линейна. Специализирана за производство на бутилки от 0.3 до 0.5 L.