Машина за издуване на PET бутилки BTE233

Полуавтоматична машина за издуване на PET бутилки от PET преформи. Машината се състои от 2 модула. Модул за нагряване на преформите и модул за издуване.