Машината за производство на пластмасови капачки

Машината за шприцване на пластмасови капачки, като иновация на второто поколение обработка на формовъчните пластмасови капачки.