Производствена линия за опаковане и дозиране в чаши БТЕ259