Нискотемпературен десорбционен барабан

  

Нискотемпературен десорбционен барабан (A & B барабани) е идеалното оборудване за дезолвентизиращо приложение при ниска температура. Представлявайки последователните иновационни усилия на производителя за предоставяне на нови решения за променящите се нужди на съвременната преработвателна промишленост на растителни масла, този барабан за десолтивация е пълен с ефективни механизми за отопление и разбъркване, за да се гарантира пълно обезсоляване и минимизиране на денатурацията на протеини.