SCC FOCUS – Винтови компресори

Винтови компресори SCC FOCUS с маслено впръскване и директно задвижване 22-315 kW. Тази серия е изцяло проектирана за пестене на енергия. Тази серия въздушни компресори е в много добро съотношение разходи/ползи и допринася за внимателното използване на енергийните ресурси. Проектирани и разработени в Германия.