Линия за бутилиране на газирани напитки 12000-36000 бут

Тази производствена линия е приложима за газирани напитки в PET бутилки с производителност 12000-36000 бутилки на час.