Хидропоника – система за отглеждане на растения

Хидропоника – система за целогодишно отглеждане на растения с производствен цикъл от 5-7 дни (по-кратък в сравнение с традиционното ръчно отглеждане).