Бутилираща линия за спокойни и газирани течности до 6000 бут/час

Линия за бутилиране на спокойни и газирани течности: газирани и не газирани води и оцветени напитки с производителност 6000 бр/час по обем 1,5 литра