Високо скоростна система за шприцване на PET преформи BTE225

Високоскоростната производствена система BTE225 – система за PET преформи. Тя позволява да получите същото ниво на спецификация, като европейската машина, но с по-ниски инвестиционни разходи в същото време. Системата може да произвежда с помощта на система за шприцване на PET преформи.