Високоскоростна машина за производство на преформи BTE224

Високоскоростната система за производство на висококачествени заготовки BTE224 ви позволява да получите същото ниво на спецификация, като европейската машина, но с по-ниски инвестиционни разходи.