Машина за щанцоване на отверстия в полимерни опаковки

Машина за щанцоване на отверстия в полимерни опаковки, които служат, като правило за вентилация при съхраняване на продукти или за изтичане на течности. Машината се монтира след термоформоващата машина и се комплектова с необходимата инструментална екипировка специфична за всеки вид изделие.