Мелници за пластмаса BTE322

Мелници за пластмаса BTE322 се използват за различни видове пластмаси, включително отпадъците от леене под налягане, формоване и екструдиране.