13–24 от 27

Машини и производствени линии

Транспортен конвейер

  

Машини и производствени линии

Подемен конвейер

  

Машини и производствени линии

Линеен верижен конвейер

  

Машини и производствени линии

Вертикален пекач за маслодайни семена

  

Машини и производствени линии

Хоризонтален барабанен ротационен пекач

  

Машини и производствени линии

Белачка на маслодайни семена

  

Машини и производствени линии

Маслодаен крекинг BTE298

  

Машини и производствени линии

Аспиратор

  

Машини и производствени линии

Екструдерна линия за производство на ХPS